Unia europejska

DOTACJE NA INNOWACJE
Wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


3DKreator Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw pt.:
„Fotokatalityczny układ filtrujący dla powietrza ograniczający emisję zanieczyszczeń powstających przy druku 3D.”
Cel projektu: Opracowanie układu filtrującego opartego na zjawisku fotokatalizy, dedykowanego dla drukarek 3D. Opracowany zostanie nowy kompozt oparty na halogenkach metali przejściowych i grafitowym azotku węgla oraz transparentna pianka ceramiczna, gdzie filtr będzie miał nową geometrię oraz innowacyjny system kontroli sterowania, który w zależności od efektywności filtrowania, będzie mógł dostosować parametry samego druku oraz będzie w stanie monitorować emisję zanieczyszczeń i stan zużycia filtra.
Termin realizacji: 01.02.2017 – 30.04.2019
Wartość projektu: 3 502 473,01 zł
Kwota dofinansowania: 2 353 303,00 zł

3DKreator Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, pt.:
„Promocja na rynkach międzynarodowych nowego modelu drukarki o marce produktowej 3D Kreator Motion Plus oraz promocja marki produktowej jako niezawodnej i najbardziej bezpiecznej dla zdrowia użytkownika drukarki 3D na świecie.”
Cel projektu: Promocja marki produktowej oraz ekspansja międzynarodowa, polegająca na wejściu z ofertą produktową na nowe rynki zagraniczne i zaprezentowanie produktu szerokiemu spektrum odbiorców na rynkach perspektywicznych.
Termin realizacji: 01.01.2017 – 30.06.2019
Wartość projektu: 968 928,41 PLN
Kwota dofinansowania: 782 255,00 PLN

pl_PLPolski
en_USEnglish pl_PLPolski